Polityka Jakości WhitePress to zbiór najważniejszych zasad, którymi kierujemy się przy współpracy z partnerami. Chcemy odróżnić się od tysięcy firm, które liczą na szybkie i intratne interesy i duże marże. Chociaż to naiwne i trudne, to wolimy prowadzić biznes w oparciu o szacunek, dobry produkt i perfekcyjną obsługę - nawet kosztem straconych szans na natychmiastowe zyski. Mamy nadzieję, że taka politka w dłuższym horyzoncie czasowym pozwoli lepiej rozwijać się nam i naszym klientom.

Polityka jakości to nie  puste słowa, ale wymagania wobec procesów, partnerów i nas samych. Podzieliliśmy je na 5 kategorii.

 

I. Polityka rzetelnej informacji

 1. WhitePress będzie przedstawiała rzetelne informacje o publikowaniu artykułów w aspekcie prawa prasowego.
 2. Będziemy zawsze jasno określali, które działania są zgode z wytycznymi Google dla Webmasterów, a które nie.
 3. Wszystkie publikowane informacje o portalach Wydawców w portalu będą zgodne z naszą wiedzą.
 4. Będziemy systematycznie dostarczali wiedzy naszym partnerom - będą to informacje pisane przez specjalistów i praktyków.
 5. Nie będziemy podawali niejednoznacznych lub nieprawdziwych danych o naszej firmie, naszych dokonaniach, statystykach.


II. Polityka szacunku wobec Wydawców

 1. Będziemy dostarczali Wydawcom tylko i wyłącznie artykuły sprawdzone przez naszą redakcję - nie przepuścimy tekstów seo.
 2. Wydawca ma prawo odmówić publikacji każdego artykułu, jeżeli tylko uzna to za stosowne.
 3. Przed decyzją o publikacji artykułu Wydawca pozna przynajmniej połowę jego treści oraz reklamodawcę.
 4. Wydawca będzie stosował swoją politykę cenową.
 5. Wydawca ma prawo oznaczyć teksty płatne - zgodnie z prawem prasowym.


III. Polityka szacunku wobec Reklamodawców.

 1. Reklamodawca zawsze będzie znał koszty napisania i publikacji przed zamówieniem usługi. Nie będzie ukrytych kosztów.
 2. Dokonamy wszelkich starań, żeby Reklamodawca otrzymał zamówione usługi (artykuł lub jego publikację) w terminie.
 3. Reklamodawca może nie zaakceptować zaproponowanego artykułu opracowanego przez dziennikarzy współpracujących z WhitePress.


IV. Jakość portali publikujących artykuły

 1. Każdy portal dodany przez Wydawcę zostanie zweryfikowany ręcznie, obejrzany i przeanalizowany przed aktywacją.
 2. Redakcją będzie starannie i niezależnie dokonywała oceny dodawanych portali.
 3. Zawsze będziemy wymagali podania oglądalności serwisu przez Wydawców.
 4. W przypadku zgłoszenia dotyczącego niskiej jakości portalu dokonamy dokładnej jego analizy i - w przypadku wątpliwości - obniżymy jego ocenę lub odrzucimy.
 5. Zakładamy publikację artykułów tylko w realnych serwisach. Aktywowany portal musi spełniać w wystarczającym stopniu następujące warunku:
 • musi być popularny (udokumentowana oglądalność >1000 UU), chyba że jest to serwis o krótkiej historii, ale bardzo starannie prowadzony, ciekawy,
 • teksty w serwisie nie są tekstami pozycjonującymi, mają charakter unikalny i wartościowy,
 • serwis nie zawiera nadmiernej liczby linków pozycjonujących lub zainstalowanych systemów SWL,
 • serwis jest indeksowany przez wyszukiwarkę google (site>0),
 • portal nie narusza prawa polskiego,
 • portal ma moduł publikacji artykułów i są one bezpośrednio lub pośrednio linkowane ze strony głównej.


V. Zasady współpracy i ochrona danych

 1. Nie będziemy sprzedawali bazy danych wydawców i reklamodawców podmiotm trzecim.
 2. Dokonamy wszelkich starań, żeby dane partnerów byłu własciwie zabezpieczone.
 3. Nie będziemy określali kwoty minimalnej wypłaty zgromadzonych środków.
 4. Wypłaty środków dokonujemy natychmiast (do jednego dnia roboczego).
 5. Wszystki spory staramy się rozwiązywać pulubownie - tak aby usatysfakcjonować obie strony sporu.